Опънат таван BARRISOL в казино "Принцес" - гр.Свиленград

Опънат таван BARRISOL в 3D форма

В началото на месец май беше завършен монтажът 
на платна BARRISOL, с 3D форма на лист. Платната 
BARRISOL са тип "светлопропускащи", със заложени 
сини осветителни тела над тях.