Изложения 2011

От началото на 2011 година Barrisol Normalu S.A.S. взе участие в едни от най-големите изложения в сферата на интериора и строителството:

Nicy town Белгия;
ArcShow - Англия;
BAU - Германия;
Surface Design - Англия;
Euroshop - Германия;
Batibouw - Белгия;
Ecobuild - Англия;
Spatex - Англия;
Material Xperience - Холандия.