Барисол 3D форми

Благодарение на профилите от системата Barrisol Star е възможно постигането на разнообразни обемни и 3D форми на платната като пръстени, вълни, конуси, кубични, пирамидални, полукръгли арки и т.н.

   

Създаване форма на вълна:

   

Създаване форма на елипса:

   

Чрез системата за създаване на 3D форми могат да се вграждат всякакви видове инсталации и да се постигат различни декорации.