Барисол Хигиенни Платна

Барисол създава специфични платна, предназначени изключително за нуждите на санитарни помещения, изискващи непрестанна хигиена. Тези видoве платна Barrsiol се подлагат на антимикробно и антигъбично третиране, с цел да се намалят до минимум рисковете от замърсяване, доколкото е възможно. Те могат да се почистват, стерилни са, поради което отговарят на строгите критерии за хигиена.

    

Хигиенните платна Барисол могат да бъдат използвани в: операционни зали, болнични заведения, стоматологични кабинети, дори в производствени помещения като мандри, цехове за производство на месо и др.