Барисол Тремпо

Барисол Тремпо е олекотена система (250 гр./м2), която не натоварва конструкцията и въпреки напрежението, остава стабилна във времето. Тази система има възможност за демонтаж и последващ монтаж във всеки един момент, като така се осигурява лесен достъп за ревизиране на инсталациите в случай на нужда. 

    

Платната Барисол Тремпо са окомплектовани с метални халки разположени по периферията през 20 см., които чрез еластични въжета се свързват с предварително монтираният профил.  

Barrisol Trempo се състои от следните елементи:

• Еластични въжета;
• Обезопасителни въжета;
• Метални халки;
• Периферни куки;
• Разделител;
• Носеща рамка;
• Осветление и допълнително оборудване.

В съответствие с пожарните изисвания Барисол Тремпо се класифицира като негорим материал - клас M1. Този материал не се влияе от газови изпарения (хлоридни), поради което е приложим за плувни басейни, спортни зали и др. При използването на макроперфорирани платна с диаметър на перфорациите 10 мм, Барисол Тремпо позволява да се избегне монтажът на двойна система от спринклери, а също и отвежда дима в помещението. 

Системата Барисол Тремпо намира приложение в ресторанти, административни сгради, увеселителни заведения и др., като се създава комфорт и приятна атмосфера.

Барисол Тремподизайн

Платната Барисол Тремподизайн се монтират на същият принцип, както и при системата Барисол Тремпо. Тук отново платната са окомплектовани с метални халки разположени по периферията през 20 см., които чрез еластични въжета или пружини се свързват с предварително монтираният профил. Съществуват четири вида платна, като всяко от тях е изградено на базата на текстил с различна плътност на материала: 

• Тремподизайн 1 - акустични;
• Тремподизайн 2 - принтирани;
• Тремподизайн 3 - прозрачни.

    

Barrisol Trempodesign успешно намира приложение на обществени места като аерогари, железопътни гари, спортни зали и т.н.  

Барисол Тремповижън

Тази система разполага с богата гама от цветове. Платната Барисол Тремповижън могат да бъдат принтирани по избор с ваша снимка или лого. 

Приложение в интериор:

    

Приложение в екстериор:

   

При Тремповижън могат да бъдат вградени или прикрити всички видове инсталации, като спринклери, вентилационни решетки, осветителни тела и др. 

Опъването на платната се осъществява посредством еластични въжета. Чрез обезопасителни верижки се осигурява стабилността между металните халки на платното и периферно монтираният профил. 

  

Системата за опъване чрез еластични въжета, които се предлагат в седем различни цвята: сив, бял, черен, червен, жълт, зелен и син, е препоръчителна за вътрешен монтаж.

  

Системата за опъване чрез пружини (къс вариант 45 мм и дълъг вариант 85 мм) е препоръчителна за външен монтаж.

Барисол Тремповижън предлага 10 цвята платна изградени от гъвкав полиестер с PVC покритие.

Металните халки разположени по периферията на платната имат три варианта на покритие: бронзов, сребърен или златен.