Барисол Светлинни Ефекти

Постигането на разнообразни форми чрез платната Барисол се осъществява при опъването им на профил тип "СИМА", като така се позволява реализацията на най-разнообразни проекти. Опънати тавани Барисол могат да служат за пана върху които да се прожектират светлосенки, снимки, пейзажи, текстове, филми и др.   

   

С цел постигане на разнообразни идеи, технологиите Барисол умело реализират вижданията на архитекти за дизайна на арт галерии и музеи, изработката на рекламни пана за изложения, дори за създаването на уникална атмосфера в увеселителни заведения, ресторанти и други.

   

С помощта на тази си технология Barrisol разширява възможностите за създаване на ефекти върху платната, чрез прожектирането на снимки и мотиви, промяна на цветоветe и светлината.