Барисол Aкустикa

Барисол Акустика предлага микроперфорирани платна имащи свойсвата да усвояват звуци и да намаляват шумовото замърсяване, както в обществени, така и в частни помещения. Тези платна ограничават ефекта на отражение с цел по-добра разбираемост и добър звуков комфорт. 

 

1. Основен звук;

2. Трансформация на звука в термална енергия;

3. Барисол Акустика;

4. Намаляване на звука.

 

Звукопоглъщането намалява интензивността на звуковите вълни, разпространяващи се в дадено помещение. Вълната, която се излъчва от източника на звука частично се абсорбира от опънатият таван Barrisol като по този начин се намалява ехото.

Моля, обърнете внимание, че това е различен продукт от акустичната изолация, която се отнася за предаването на шума от едно пространство към друго.

Акустичните платна Барисол също така дават възможност на част от звуковата енергия да преминава през тях. Звуковите вълни продължават да отекват в съответното помещение, наблюдава се загубата на енергия и звука в пространството намалява.

Технологията вградена в акустичните платна Барисол дава възможност да се получат грандиозни акустични резултати.

Гама от продукти:

Барисол Акустика е технология, която може да бъде интегрирана в обществени места като музеи, летища, църкви, ресторанти, увеселителни заведения и др. За да се получи желаното ниво на усвояване на звука за различните среди, Barrisol предлага 4 вида платна:

A15 Nanoperf®, перфорацията включва: отвори 500 000/м2; диаметър на отворите ≈ 0,1 мм., процент на перфорацията ≈ 1 %, дебелина ≈ 0,18 мм.;

• A20 Acoperf®, перфорацията включва: отвори 400 000/м2; диаметър на отворите ≈ 0,15 мм., процент на перфорацията ≈ 0,8 %, дебелина ≈ 0,18 мм.;

• A30 Microacoustic®, перфорацията включва: отвори 300 000/м2; диаметър на отворите ≈ 0,2 мм., процент на перфорацията ≈ 0,6 %, дебелина ≈ 0,18 мм.;

• A40 Miniperf®, перфорацията включва: отвори 30 000/м2; диаметър на отворите ≈ 0,5 мм., процент на перфорацията ≈ 5 %, дебелина ≈ 0,30 мм.

За специфична употреба, Barrisol Акустика предлага различни акустични перфорирани платна:

• P10 Mediperf®, перфорацията включва: отвори 10 000/м2; диаметър на отворите ≈ 0,5 мм., процент на перфорацията ≈ 4 %, дебелина ≈ 0,18 мм.;

• P20 Mezzoperf®, перфорацията включва: отвори 50 000/м2; диаметър на отворите ≈ 1 мм., процент на перфорацията ≈ 20 %, дебелина ≈ 0,18 мм.;

• P60 Maxiperf®, перфорацията включва: отвори 40 000/м2; диаметър на отворите ≈ 4 мм., процент на перфорацията ≈ 30 %, дебелина ≈ 0,18 мм.

Въпреки, че перфорациите на тези платна са по-големи, отколкото на микроперфорираните те имат отлични акустични свойства и заедно с уникалният им външен вид, значително увеличават броя на възможните за приложение.

Всички акустични платна са достъпни в разнообразна гама от 110 цвята и 7 вида повърхности (лак, сатен, мат, велур, металик, транслуцентни и рециклирани).

PDF file (download)

barrisol       Missing image!